NGẠN NGỮ Ý

1. Khi trò chơi kết thúc, vua và tốt đều quay trở về cùng một chiếc hộp.

2. Một ngày sống như loài sư tử tốt hơn 100 năm sống như loài cừu.

3. Khách mời cũng giống như cá, sẽ bắt đầu bốc mùi sau ba ngày.

4. Cuộc sống tựa như một cái cây Giáng sinh, luôn có ai đó sẽ phá vỡ những món đồ trang trí.

5.Ai hiểu được mình sẽ hiểu được cả thế giới.

6. Không có gì là không thể nếu bạn thực sự khao khát nó.

7. Đừng đánh giá một người bằng những gì người khác nói về họ.

8. Rượu và tình bạn, nếu không cũ thì chẳng đáng một xu.

9. Khi nói dối, hãy nói ngắn gọn.

10. Có những lúc chịu đựng kẻ ngốc là đáng giá vì bạn có thể phát hiện ra điều gì đó giá trị. Nhưng đừng bao giờ tranh luận với họ.

Video link