THI TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN GIỎI

. Chúng tôi đã có cuộc thi A Meli thú vị. Mời các bạn xem hình ảnh qua maý chụp của anh Đặng Văn Dân:

KÊNH MỚI

Thân cò LẶN LỘI ĐƯỜNG XA

NHẠC  TÔI  YÊU – SÁCH  TÔI  MỞ

(Đã chuyển sang kênh mới)

Manhhung Dan

https://youtu.be/MoE5sCvQaF4

http://hungdm100.blogspot.com/2015/08/kenh-moi.html