TRỞ VỀ SURRIENTO

Mùa hè đi du lịch, tôi thì về quê hương. Nhớ một chút bài “Trở về Surriento” của nước Ý yên bình. Các ban nghe qua tiếng đàn bầu của Việt Nam (Thu Cúc),

đối chiếu bản gốc Pavarottti Torna biểu diễn