LỜI GIỚI THIỆU

Trương mục ông Nguyễn Ngọc Ngạn đọc truyện kính chào các bạn. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn và Ê kíp của ông Thanh Lan, Ái Vân, Hồng Đào, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, thu âm và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách, hầu chuyện các bạn. Chúc các bạn nghe truyện say sưa, vui vẻ để có được giấc ngủ ngon lành, say mê, ấm áp. Giấc ngủ là bữa tiệc ngon nhất ở trần gian, đó bạn!

Đường link Bên hành lang tòa án