NƯỚC MỸ, 36 NĂM NHÌN LẠI

Môn thi tốt nghiệp cuối cùng bậc Đại học đã hoãn lại để cả nước tổ chức Ngày Chiến Thắng – 30/4/1975. Hôm sau, cả nước ngẩt ngây, tưng bừng xuống đường tuần hành. Cờ hoa khắp nơi, mỗi người mang một lá cờ tổ quốc, tay vẫy, miệng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” mà nhạc sỹ Phạm Tuyên vừa sáng tác tối 30-4. Tổ quốc, nhìn từ ngày chiến thắng thấy ta trong đó, lung linh và rất đỗi tự hào!
36 năm đã qua. Đất nước im tiếng súng, nhưng vẫn còn lắm nỗi gian truân. Sáng chống bão dông, chiều (nắng) trong bão lửa. Chúng ta đã chiụ đựng cái khắc nghiệt của thiên tai, lại thêm cái tàn khốc của địch hoạ, vẫn đứng dậy và tỏa sáng Việt Nam. Nước Mỹ ở xa, xa lắm. Chúng tôi được học về một nước Mỹ méo mó, súng ống tràn lan, người là chó sói của người…. Chủ Nghĩa Tư Bản mà, biết đâu đến một đất nước văn minh, quản lý xã hội bằng luật pháp, công bằng, dân chủ và tiến bộ bặc nhất này. Anh tài cả trái đất về đây làm nên một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Có nhiều người được giải NOBEL nhất, có nhiều phát minh khoa học nhất. Thất nghiệp, đăng ký mà lĩnh trợ cấp; già, ốm đau có nhà thương làm phúc để mà chữa bệnh. Mua súng, có súng; biểu tình, được biểu tình… làm được tất cả những gì mà pháp lụât không cấm. Chú SAM khôn ngoan mang lửa đốt xa nhà mình. Hai cuộc thế chiến, chú chỉ bị 1 quả bom, chết 1 người. Nhưng chú thì mang bom vãi khắp nơi. Cái giá phải trả không phải là nhỏ. Thánh giá trên những nẫm mộ lính Mỹ thành rừng. Chú đã nhận ra và dần dần rút chân ra khỏi Apganistang, Irăc… như trước đây chú đã rút ra khỏi Việt Nam. Hoan hô chú!
Nước Mỹ kỳ vĩ xây nhà trên vũ trụ, có con tàu – phi thuyền đi về như đi chợ. Hollywood đóng phim như thật. Có tượng thần Tự Do canh gác ngoài bỉên khơi. 30- 40 năm nữa, xin được làm gác cổng.

Sau những năm tháng lạnh nhạt, Việt Nam lại long lanh trong mắt chú. Tổng thống Google Bush tâp thể dục buổi sáng ở Bờ Hồ, Bill Clinton sờ đầu rùa đá Văn Miếu – Quốc Tử Giám…. “Thức lâu mới biết đêm dài, sống lâu mới biết là người có nhân”. Hãy hoà hợp tất cả. Hoà hợp tôn giáo, hoà hợp sắc tộc, hoà hợp cả những nỗi lòng trắc ẩn, hận thù qua cuộc chiến đã luì xa!

UNITED STATES, 36 YEAR LOOK BACK
The final graduation exam university has suspended the country to organize the Victory Day – 04/30/1975. The next day, the country ecstasy, jubilantly marched down the road. Flags everywhere, each one carrying a flag of the country, hands waving, mouth singing “Like a fun day of Uncle Ho in victory” that musicians have composed Tuyen Pham at 30-4. The country, from the day of victory which saw us, shimmering and very proud!
36 years have passed. Country guns fell silent, but still much hardship. Riot morning, afternoon (sun) in the firestorm. We have endured the rigors of natural disasters, the more the cruel enemy sabotage, still stand up and shine Vietnam. America far, far away. We learn about a country distortion, rampant gun, who is the wolf’s …. Capitalism that, who knows a civilized country, social management by the law, justice, democracy and progress of this most. British finance both on this earth to create a United States. There are the most Nobel Prize winners, scientists have invented one. Unemployment registers that receive benefits; old, ill have to appeal to that hospital treatment. Buy a gun, a gun; protesters, the demonstrators … do all that is not prohibited by law. SAM wise uncle brought his fire away from home. Two world wars, paying only one bomb, killed one person. But watch it carry bombs scatter everywhere. The cost is not small. The cross on the grave U.S. troops into the woods. Note that and gradually got a page out Apganistang, Iraq … as before uncle pulled out of Vietnam. Note Hooray!
America magnificent building space, which ships – such as spacecraft go shopping. Hollywood films like it. The statues of Liberty guarding the sea. 30 to 40 years, would be guarding the gate.

After years of cold, Vietnam eyes glitter in the notes. Google President Bush to exercise in the morning at the lake Hoan Kiem, Bill Clinton first touch stone turtle Van Mieu – Quoc Tu Giam …. “Food that long long night, long live people who know.” Let’s harmonize all. Religious harmony, racial harmony, harmony that even compassion, hatred through war has receded!

(Bản dịch từ Google)- (Mang sang từ hungdm1.blogspot.com)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.